predmluva hlavni text kontakt o autorovi  
logo  
   

Odpovědi na nejčastější otázky pacientů: Ischemická nemoc srdeční, angina pectoris, akutní infarkt myokardu.


Předmluva
Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v České republice, ale v celém rozvinutém světě. Přispívají k tomu nejen genetické dispozice, na něž se v poslední době poukazuje čím dál tím více, ale i způsob života "moderních lidí". Kouření, nedostatek pohybu, mentální stres, nadměrný příjem stravy bohaté na tuky a z toho vyplývající obezita. Všechny tyto faktory vytváří bludný kruh, který se lékaři většinou marně snaží přetnout varováním pacientů a předepisováním různých léků. Na druhou stranu se mi zdá, že lékaři věnují osvětě ve svých ambulancích stále málo času a dokonce i pacienti, kteří by se chtěli o svém onemocnění dozvědět více, mají k dispozici jen obecné informace zaměřené na změnu životosprávy. Proto jsme se rozhodli vytvořit jednoduše čitelný, nepříliš dlouhý text, který by měl posloužit pacientům trpícím ICHS, ale i těm, kteří mají vyšší pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění. Mohou se formou odpovědí na nejčastěji kladené otázky dozvědět, jak onemocnění vzniká, jaké má příznaky, jak se diagnostikuje i léčí. Doufám, že alespoň některým čtenářům tento text poslouží k lepší orientaci v poměrně složité problematice ICHS.

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

 
     
© 2008 M.Sramko, Kardiologické oddělení, Kardiovaskulární centrum FN v Motole